"Компас систем инженеринг" ООД е водеща компания в разработване на счетоводен софтуер и извършване на счетоводни услуги. От основаването си през 1993 година и до момента предлага удобни и атрактивни решения за мислещи счетоводители на малки и средни компании. Софтуерните решения целят освобождаване на счетоводителя от техническите задачи по обработване на счетоводната информация и изграждане на собствена работеща счетоводна система, независеща от намесата на софтуерни специалисти. Счетоводната система на компанията въвежда принципи и норми, които са основополагащи за съвременното счетоводство. Това я прави лесна за работа и полезна за бизнеса. Счетоводният софтуер работи и на чужд език по избор на клиентите. Компанията е стабилен партньор на всички свои клиенти. Предлага счетоводна методология за всякакъв вид малки и средни предприятия. Оказва методологическа и методическа помощ при организиране на счетоводните системи. Извършва консултации и обучения на място. В компанията работят експерт счетоводители – регистрирани одитори, счетоводители и софтуерни специалисти.


Нашият екип


Нашите специалисти имат богат опит в разработването на счетоводен софтуер, предназначен за счетоводители с ново мислене. Създаването на полезен счетоводен софтуер е подчинено на основното правило - активното участие на специалисти в областта на счетоводството – теория, практика и методология и софтуерни специалисти, предлагащи перспективни и лесни за потребителя решения. Счетоводството създава една невероятно богата информационна система, която ползвана правилно би могла да помогне на всеки бизнес да върви напред в своето развитие.


Султана Българенска – управител


Дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор, член на ИДЕС; На активна одиторска практика е от 1993 година, като и в момента продължава да извършва одитеи на предприятия от всички отрасли на икономиката; Била е член на Контролния съвет на ИДЕС (институт на дипломираните експерт счетоводители в България), отговарящ за обучението и поддържане на квалификацията на кандидатите за експерт счетоводители; Основен методолог е на счетоводния софтуер на компанията; Автор е на много книги в областта на практическото счетоводство; Автор е на много статии, публикувани в съвременните икономически издания; Национален лектор е по практическото прилагане на счетоводното и данъчно законодателство в страната.


Татяна Стоянова – активен сътрудник на компанията


Професионален счетоводител. Над 15 години опит в счетоводното отчитане на малки и средни фирми, комуникативна, четяща и прилагаща действащото счетоводното и данъчното законодателство. Притежава отлични умения да комуникира с клиентите. Изключително отговорна към дейността за която отговаря и към клиентите на фирмата. Познава счетоводния софтуер, има отлични познания по съвременния базов софтуер, познава и методологята на счетоводството. Съчетава прилагането на софтуера с практиката по водене на счетоводство на малки и средни фирми.


Иво Иванов – администратор на счетоводния софтуер


Познава съвременния базов софтуер и прилага новостите в разработения счетоводен софтуер на предприятието. Комуникира отлично с всички клиенти на счетоводния софтуер.