1. Безплатно включване за едномесечен тест на всички софтуерни решения, които предлагаме. Достатъчно е да изпратите на електронната поща на фирмата (двата имейл адреса)  вашето желание за включване  - вашият  имейл адрес и име  и ние ще ви дадем безплатен достъп за запознаване с възможностите, които предлага нашият софтуер. Обърнете внимание на поясненията в модула „Помощ” – те ще ви помогнат да се ориентирате правилно;

  2. Безплатно еднодневно обучение на всеки клиент, който си е платил едногодишен абонамент; Обучението се извършва в офиса на фирмата на ул. „20 април” № 12, ет.3, ап.5. Обучение могат да получат новите клиенти и тези, които вече са ползвали софтуера на фирмата. Денят се уговаря според възможностите и на двете страни – клиент и доставчик. Изискване на фирмата е клиентът да си носи лаптоп, за да премине обучението успешно. Желателно е клиентът да има първоначална компютърна грамотност.

  3. Безплатна помощ при неправилно използване на възможностите на софтуера. За възникнали проблеми при ползването на софтуера безплатна помощ се предоставя от администратора или от счетоводния екип на фирмата.