Публикувани ГФО на наши клиенти

Тук може да разгледате официално публикуваните Годишни Финансови Отчети на наши клиенти и партньори. Ако желаете да публикувате и вашия отчет според изискванията на закона, свържете се с нас!
Публикуваните отчети са достъпни на нашия сайт 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в продължение на 5 години от датата на публикуването им съгласно изискванията на Закона за счетоводството.